AnyDesk

AnyDesk klient må lastes ned og startes for at vi skal kunne kjøre fjernhjelp på din maskin.

(Last ned filen og velg Kjør for å starte support)